Súlyt mérni sokkal könnyebb, mint a keletkező adatokat hasznosítható módon feldolgozni.

  súlymérés karos mérleggel az ókorbanA súlymérés történetével kapcsolatban nem könnyű megbízható információkhoz jutni, de az biztosan kijelenthető hogy valahol az ősközösségi társadalmi formák felbomlása, a magántulajdon, a cserekereskedelem kialakulásának környékén fogalmazódott meg először az igény arra, hogy adott anyagmennyiség, pl. élelmiszer (gyökér, bogyó, mamut bélszín), réz, arany, stb. súlyát meghatározzák. A súlymérés (kezdetben talán összehasonlítás) technikailag nem volt egy komoly kihívás, hisz a karos mérleg végigkísérte az emberi civilizációt. A technikai fejlődés persze a mérőeszközökre, de még inkább a mértékegységekre komoly hatást gyakorolt. Nagy lökést adott ennek valószínűleg az ipari forradalom is. A technológia fejlődése nyilván, még ha nem is lineáris, mindenesetre látványos.

  Mobil mérés - rakodás, anyagmozgatás közbeni mérés békamérleggel, targoncamérleggel - mérési adatok továbbítása és feldolgozása vállalatirányítási rendszerekben

  A logisztika bár a huszadik században szökkent szárba, a huszonegyedik század első két évtizedében azonban az élet sok más területéhez hasonlóan, forradalmi léptékű fejlődésen ment keresztül. Szükség is van erre, hisz mint látható, jelentős mértékben a világjárvány következtében, a szállítmányozás a világ minden részén igen komoly kihívásokkal néz szembe. Ennek okaiba most nem mennék bele, hisz túlságosan összetett téma és túlmutat ennek a cikknek a keretein.

  A gazdasági élet különbözõ területein – termelési, keres- kedelmi, ipari és mezõgaz- dasági folyamatok szervezé- sénél – ma már gyakorlatilag elkerülhetetlen a mérlegek alkalmazása.

  Mobil mérlegek: alkalmazásuk  és  jelentőségük a gazdasági élet néhány területén

  Mérlegeket a gazdasági élet gyakorlatilag minden területén használnak. Az ezen eszközökre fordított beruházás  – a mérlegelési feladattól, a mérendő anyag mennyiségétől és értékétől, (valamint jó néhány további tényezőtől)  függően – igen gyorsan megtérül. Ezzel együtt  a mérlegek gyártói és forgalmazói körében általános az a vélemény (vagy talán csak érzület?), hogy a különböző termelési, kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági folyamatok szervezésénél a mérlegek beszerzése gyakran háttérbe szorul. A döntéshozók takarékossági megfontolásokból  elsőként  a mérleggel kapcsolatos beruházást halasztják el vagy választanak rövidebb-hosszabb távú gazdasági szempontok figyelmen kívül hagyásával előnytelen kompromisszumos megoldást.

  Mobil mérlegek: főbb típusok, alkalmazásuk és gazdasági jelentőségük a logisztika területén

  Mérlegeket - így mobil mérlegeket is -  a gazdasági élet szinte minden területén használnak.

  Jelen cikk célja – a mobil mérlegek gyűjtőfogalmába tartozó néhány típus rövid, felsorolásszerű ismertetésén túlmenően – , hogy néhány példával illusztrálja a mobil mérlegek felhasználhatóságát elsősorban a logisztika területén; valamint bemutassa, hogyan térülhet meg e korszerű eszközökre fordított beruházás.

  Raklapot mozgatni és mérni egyidejűleg – a leghatékonyabb megoldás. Azonnal lehet tudni, hogy a beérkező szállítmány hiánytalan-e, vagy pl. mennyi alapanyag maradt a raktárban kiszállítás után. A békamérleg kijelzője azonnal megmutatja a megemelt raklap tömegét. Az egyes mérések összegezhetők. A beépített nyomtató (opcionális) rögzíti a tömegértéket egy mérlegjegyen. Ha szállítás közben mérnek, a mobil mérlegelés alig vesz igénybe időt.

  Az anyagmozgatás, a logisztika részeként az elmúlt évtizedekben önálló szakterületté, némi túlzással tudományággá vált. Bár a magyar wikipédia anyagmozgatásról szóló összefoglalója nem tekinthető a szakterület autentikus, tudományos igényű információforrásának, nagy vonalakban megfelel az alapvető szakmai elvárásoknak.

  Korszerű mérlegek és gazdasági jelentőségük az agrárium területén

  Az élet legkülönbözőbb területein van szükség a tárgyak súlyának meghatározására grammos nagyságtól a több tonnás tömegekig, amely feladat megoldására más-más típusú mérlegeket használunk.

  Mérlegeket a gazdasági élet szinte minden területén használnak, amelyek két főbb csoportra oszthatók: mobil mérlegek és helyhez kötött (telepített) mérlegek.

  © 2023 Prominens Kft. All Rights Reserved.